Facilitair Steunpilaar           
Van betekenis zijn!!!                   

Planning

Zo maar wat vraagstukken uit de praktijk:

1: Voorbereiding:

- Formatie: 

Het juist verdelen van de juiste beschikbare begrote formatie m.b.t. de benodigde werkzaamheden is soms een hele puzzel, hoeveel medewerkers heb ik daar dan voor nodig en hoeveel uur per dag gebruik ik van deze formatie in de praktijk??

2: Uitvoering:

- Roosters in de praktijk:

Als de beschikbare formatie bekend is, alsmede de benodigde medewerkers, hoe zet ik dit dan weg in een praktisch rooster, waarbij de gewenste werkzaamheden ook uitgevoerd kunnen worden, vooral als er ook gedacht dient te worden aan de vervangingsfactor (vakantie en vrije dagen) en hoe hou je hierbij rekening het mogelijke ziekteverzuim? 

- Werkplanning

Ook kan ik meekijken in de werkplanning, hoe worden de diensten van de medewerkers ingevuld met werkzaamheden en hoe verwerk ik de mogelijke pauze momenten hierin. Hoe opereren de diensten ten opzichte van elkaar en waar is wel of geen overlap nodig? 

3: Nazorg:

- Registratie van de ingezette uren

Hoe kan ik er voor zorgen dat de gewerkte uren op een juiste manier worden voorbereid ten behoeve van de personeelsadministratie en/of financiële administratie.  Welke gegevens wil ik uit deze administraties halen om overzichten te evalueren hoe mijn formatie en planning is ingezet ten opzichte van de praktijk. 


Kortom heeft u een probleem omtrent het opstellen van een (facilitaire) formatie of het maken van een rooster en alles wat daarbij komt kijken, neem dan snel contact met me op. Ik kijk graag mee om dit proces te optimaliseren.