ZZPsteunpilaar - Quick mediator

!!!Van betekenis zijn!!!

Veel gestelde vragen over mediation

Regelmatig ontvang ik mailtjes en telefoontjes met allerlei vragen over mediation. Hieronder probeer ik de vragen die mij het meest gesteld worden te beantwoorden. Heeft u een vraag die hier niet tussen staat? Schroom niet en neem contact op: 06-14189974! Ik neem graag de tijd om uw vragen te beantwoorden en u verder te helpen bij een conflictsituatie.

“Waarom zijn de mediation kosten bij jou lager dan bij veel andere mediators?”

Ik vind dat ik met mijn uurtarief voldoende betaald word. Tarieven van anderen vind ik vaak belachelijk hoog. Daarnaast heb ik geen  ‘overheadkosten’, omdat ik vanuit huis werk. Ik vind dat prettiger en het is goedkoper. De kosten voor een eventueel kantoor hoef ik dus niet door te berekenen aan klanten in de mediationkosten. 

“Kan ik ook een mediation buiten kantoortijd doen?”

Ja, dat is mogelijk. Ik zit niet vast aan een kantoor dat op een gegeven tijd dicht moet. Daarnaast ben ik door mijn werk gewend om ‘s avonds te werken. Samen plannen we de mediation op een tijdstip dat het beste uitkomt. Als dat een zondagavond is…ook prima!

“Wat is het verschil tussen een advocaat en een mediator?”

Een advocaat behartigt de belangen van een ‘partij’. Een mediator is onpartijdig. Het helpt de ‘partijen’ om er samen uit te komen. Daarnaast is een mediator erg gericht op wat de echte belangen van de partijen zijn en hoe je samen tot compromissen kan komen. 

Om een voorbeeld te geven: Je zou met een ‘sterke advocaat’ een goed juridisch gevecht aan kunnen gaan met (de advocaat van) je partner; je haalt mogelijk die ‘winst’ van een flinke alimentatie. Vervolgens is de andere partij zo boos, dat de baan wordt opzegt en naar het buitenland wordt verhuist… 

Een goede mediator zal tijdens het proces die boosheid en neiging tot sabotage van de afspraken herkennen en bespreekbaar maken. Een mediator zal nooit iemand ‘dwingen’ tot afspraken die hij/zij niet van plan is na te komen. Een mediation wordt alleen dan (met een ‘vaststellingsovereenkomst’) afgesloten, als beide partijen achter de afspraken staan. Een echtscheiding met advocaten kan leiden tot een uiteindelijke uitspraak van de rechter, en daar heb je het dan maar mee te doen… Overigens zullen rechters tegenwoordig veelal verwijzen naar de stap van Mediation, alvorens ze een zaak in behandeling nemen. 

“Wat is een echtscheidingsconvenant?”

Een echtscheidingsconvenant is een document waarin u en uw partner de afspraken vastleggen die u rondom de echtscheiding gemaakt heeft. Onderwerpen die vaak in een echtscheidingsconvenant worden opgenomen zijn:

·      afspraken over de kinderen: hoofdverblijf van de kinderen, omgangsregeling

·      kinderalimentatie

·      eventueel partneralimentatie

·      afspraken omtrent de echtelijke woning

·      afspraken over de verdeling van de inboedel

·      afspraken over het verdelen van spaargeld

·      afspraken over het pensioen

Niet bij alle echtscheidingen wordt een echtscheidingsconvenant opgesteld. U moet namelijk wel met uw huwelijkspartner tot overeenstemming over een aantal zaken kunnen komen. Soms gaat daar een intensieve en/of emotionele onderhandeling aan vooraf. De ervaring leert dat een echtscheidingsprocedure een stuk sneller verloopt als beide partijen elkaar kunnen vinden en een aantal zaken kunnen regelen in een convenant. Als er overeenstemming is bereikt over een echtscheidingsconvenant, kan de echtscheidingsprocedure snel afgerond worden. Er kan dan namelijk een echtscheidingsverzoek worden ingediend (vaak op gemeenschappelijke basis) met als bijlage het convenant. De rechter zal de afspraken die in het convenant staan dan bekrachtigen. Door de formele bevestiging van de rechter kunnen de afspraken in de toekomst zonder tussenkomst van een rechter worden afgedwongen, mocht er onenigheid ontstaan.

“Wat is een ouderschapsplan?”

Ouders met minderjarige kinderen moeten als zij uit elkaar gaan een ouderschapsplan maken. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten afspraken staan over:

·       de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen

·     de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen

·     hoe ouders elkaar informeren over de kinderen.

Daarnaast kunnen ouders andere afspraken opnemen. Ouders kunnen samen een ouderschapsplan opstellen. Beide ouders moeten het plan ondertekenen. De zogenaamde zorgregeling of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen. Als één ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind, maar heeft wel het recht om met het kind om te gaan.