Quickmediator

!!!Van betekenis zijn!!!

Arbeidsconflict

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij u samen met uw werkgever, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, het (arbeids)conflict oplost. Deze mediator is dus geen rechter die een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider.

Mediation bestaat vaak uit één of een aantal gesprekken waarin u samen met uw werkgever tot de kern van het geschil probeert door te dringen en waarbij beide partijen gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Omdat u zelf actief mee moet en mag denken over een oplossing, is in veel gevallen een maatwerkoplossing mogelijk die rekening houdt met de belangen van beide partijen.


Onze Quick Mediation werkwijze is simpel en snel aangezien wij de Quick5 hanteren: 

  1. Opdracht verlenen, Startfee, incl. alle Mediation documenten, dossiers voor partijen aanmaken;
  2. Doelstelling is om de Mediation in 10-20 uur op te lossen (de mediator kan dit inschatten);
  3. Dossierkennis tot zich nemen van beide partijen d.m.v. print en face-to-face;
  4. Partijen helpen om samen tot een oplossing te komen;
  5. Partijen aan tafel met mediator om de vaststellingsovereenkomst of convenant te tekenen;